نویسنده = ���������������� ����������
سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 35-59

پویا علاءالدینی؛ اووِه دایشمَن؛ هلن شهریاری