نویسنده = ������������������ ������
درآمدی بر قوم‌باستان‌شناسی کوچ‌روان قره‌داغ مرکزی آذربایجان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-118

10.22059/ijar.2016.60815

وحید عسکرپور؛ آرش تیرانداز؛ بهرام آجورلو