نویسنده = رحمانی، جبار
تعداد مقالات: 4
2. سفره‌های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-200

جبار رحمانی؛ یاسمن فرحزادی


4. رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-69

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی