نویسنده = جوادی‌یگانه، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی ‌جلال ‌‌آل ‌احمد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-91

محمدرضا جوادی‌یگانه؛ فرشاد مهدی‌پور