نویسنده = ������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نظام روابط اجتماعی و فرهنگ کار در بین مکانیکی‌های همدان: مطالعه موردی خیابان چَپَرخانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

10.22059/ijar.2015.58750

اسداله اسداله نقدی؛ علی‌رضا طاهری‌نیا