نویسنده = وحدتی‌ نسب، حامد
تعداد مقالات: 1
1. انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ‌آگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-149

سمن دریاب؛ حامد وحدتی‌ نسب