نویسنده = پاپلی یزدی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. گذشته به مثابه کالای مصرفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-139

لیلا پاپلی یزدی؛ آرمان مسعودی