نویسنده = علی‌رضا مرادی
تعداد مقالات: 1
1. مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-116

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ علی‌رضا مرادی