نویسنده = �������� ���������� ����������
نشانه شناسی فرهنگی نقوش خالکوبی زنان بختیاری ساکن خوزستان

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 279-316

10.22059/ijar.2021.319038.459659

مهنوش عباس زاده؛ علیرضا خدامی