نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مردم نگارانه فرهنگ‌کافه نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.292531.459567

بهزاد همتی؛ علیرضا قبادی؛ سیروس همتی


2. بررسی مردم‌نگارانه فرهنگ‌کافه‌نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-159

10.22059/ijar.2020.83635

علیرضا قبادی؛ بهزاد همتی؛ سیروس همتی