نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سفید و سبز، رنگ‌های نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

10.22059/ijar.2021.83633

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس