نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم‌بندی و نام‌گذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره‌برداران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-256

10.22059/ijar.2021.83639

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمدرحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه