کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی حس‌ها
تعداد مقالات: 1
1. چشیدن مناسک: مردم نگاری حسی غذای نذری در تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-25

اصغر ایزدی جیران