کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 3
1. پدیدارشناسی زندگی روزمره با تأکید بر حوزه خصوصی در شهر دزفول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-116

نسیم خواجه زاده


3. تحلیل نشانه‌شناختی الگوهای مصرف در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-65

مهدی مالمیر؛ روح‌الله نصرتی