کلیدواژه‌ها = روابط قومی
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی همزیستی گروه‌های قومی در جامعه تالش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-113

رضا قربانی ریک؛ سعید معدنی