تعداد مقالات: 144
4. بررسی انسان‌شناختی فضای میانی در مسکن سنتی و معاصر شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-26

علی‌رضا عینی‌فر؛ حسین ذبیحی؛ مژگان ساسانی


5. بررسی جایگاه «ادراکات حسی» و «احساس» در پدیده‌شناسی فضای ساخته‌شده

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-21

علی اکبری؛ محمد منصور فلامکی


8. تحلیل تاریخی روایت‌ها از کنش اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-23

علی‌اصغر سعیدی


9. ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران: مطالعۀ موردی محلۀ هرندی در تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-25

پویا علاءالدینی؛ آمنه میرزایی


11. مطالعه انسان‌شناختی نحوۀ بازنمایی دیگربودگی و تمایز اجتماعی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-30

روح اله نصرتی؛ شادمان اردلان‌راد


12. یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 9-33

ابراهیم فیاض؛ اصغر ایزدی جیران


13. حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه که هست و آنچه که باید باشد

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 9-30

سید محسن حبیبی؛ مریم امیری


15. تجربه‌های دوران تحصیل و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلم: پژوهشی خودمردم‌نگارانه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 28-7

محمد عطاران؛ غلام‌رضا حاجی حسین‌نژاد؛ ژیلا حیدری نقدعلی


16. فضای اجتماعیِ شهر کرمانشاه در دوره قاجار

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-9

یوسف‌علی اباذری؛ سیاوش قلی‌پور


19. نقش گروه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری کوی های مسکونی دوره پهلوی دوم در تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-49

سیده مهسا کامی شیرازی؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب


21. آوای مو: انسان‌شناسی زیبایی‌شناسی بومی در خودتزیینی زن ترکمنی روستای دویدوخ

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 27-47

طیبیه عزت‌اللهی نژاد؛ زهرا رهبرنیا


24. بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 29-56

شهرام یوسفی‌فر؛ معصومه یدالله‌پور