دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1395، صفحه 7-1171 
4. الگوهای جابه‌جایی و مهاجرت ساکنان شهرستان بم پس از زلزله

صفحه 69-91

عمران گاراژیان؛ لیلا پاپلی یزدی؛ الهه علیخانی