نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. باستان‌شناسی نظام صنعتی؛ رویکردی در تبیین تأثیر متقابل انسان و صنعت در شهر مطالعه موردی کارخانه سیمان ری در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 313-330

10.22059/ijar.2015.59237

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان پوریان اولی؛ محمد مرتضایی