نویسنده = فرزانه سجادپور
تعداد مقالات: 1
1. زنان افغان مهاجر و چالش‌های بازگشت به وطن (مطالعه موردی: زنان مهاجر افغان ساکن شهر مشهد)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-155

فرزانه سجادپور؛ ابراهیم جمالی سوسفی