کلیدواژه‌ها = فقر شهری
تعداد مقالات: 1
1. محله‌های فرودست شهری و حق به شهر مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-182

مهرداد جواهری‌پور