نویسنده = ������������������ ��������
نقش قوچ در آیین‌های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 135-151

بهار مختاریان؛ سجاد شکری