نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش قوچ در آیین‌های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-151

بهار مختاریان؛ سجاد شکری