راهنمای نویسندگان

لطفا از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری فرمائید. در صورت وجود هرگونه سوال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. در اسرع وقت به ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد.

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

***مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی و شناسه ارکید آن‌ها ارسال شود ***

الف) نویسندگان مقاله علمی ـ پژوهشی باید حداقل دانشجوی مقطع دکتری باشند. دانشجویان کارشناسی ارشد تنها به شرط همراهی یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (با مدرک دکتری) مجاز به ارائه مقاله خود هستند. اولویت پذیرش با مقالات مستخرج از رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

ب) در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.

ج) از هر نویسنده در هر سال تنها یک مقاله بررسی و در صورت تایید چاپ خواهد شد، از اینرو اگر حتی یکی از نویسندگان مقاله، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی در دفتر نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله معذوریم.

د) فقط و فقط چهار فایل برای نشریه ارسال کنید، فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل چکیده مبسوط و فایل گزارش مشابهت یابی از سامانه سمیم نور.

1.فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل آپلود کنید.

2.فرمت فایل چکیده مبسوط انگلیسی را از اینجا دانلود کنید و آن را بر اساس آن تنظیم و ارسال کنید.

3.فرمت و  فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقاً بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.

ه) چکیده انگلیسی باید به‌صورت ساختار یافته در فاصل اصلی و نیز به صورت مبسوط در قالب فایل مربوطه نوشته شود و تعداد کلمات چکیده مبسوط کمتر از 700 و بیشتر از 1200 کلمه نباشد. 

توجه: ارسال چکیده مبسوط انگلیسی در قالب فرمت تعیین شده، پس از پذیرش نهایی مقاله انجام شود.  

و) در صورتی که مقاله قابل انتشار تشخیص داده شود، نویسندگان محترم باید اصلاحات درخواستی داوران نشریه را در قالب فایل مجزایی پاسخ داده، در سامانه بارگزاری نمایند و اصلاحات صورت گرفته در متن مقاله را با رنگ سبز یا زرد هایلایت نمایند. در غیر این صورت مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد.