اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

انتشار مقاله‌های پژوهشی با گرایش‌های مختلف مانند شهر، توسعه، محیط‌زیست، مسکن، هنر و ... که نتیجه پژوهش‌های کیفی نویسندگان است.

فراهم آوردن زمینه برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران جهت انتشار مقاله‎های پژوهشی در یک نشریه با رویکرد تخصصی انسان‌شناسی

ایجاد امکان آشنایی استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان با آخرین نتایج پژوهش‌ها و مطالعات

 

چشم‌انداز

گسترش دانش انسان‌شناسی از طریق انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی، تحلیل جدیدترین نظریه‌ها و معرفی آخرین کتاب‌های منتشرشده