داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
رضوان احمدی پیام عضو هیات علمی گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه سمنان
لیلا اردبیلی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
فرهنگ ارشاد استاد پیشین گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم ارمغان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اصغر ایزدی جیران استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
ابولقاسم اسماعیل پور مطلق استاد گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
سیده راضیه یاسینی دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اباذر اشتری مهرجردی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
هادی اعظمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد افروغ استادیار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران
افسر افشار نادری دانشگاه جامع مرکز فرهنگ و هنر
توکل آقایاری هیر دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تبریز
حبیب اله آقابخشی
کیوان آقا محسنی استادیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان
علی اکبری استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
حجت امانی پژوهشگر مستقل
حسین ایمانی جاجرمی
آرمین امیر
زهره انواری استادیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
سیمون آیوازیان استاد دانشگاه تهران
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
عبداله بیچرانلو استادیار ارتباطات دانشگاه تهران
میثم بصیرت
بختیار بهرامی دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
یحیی بوذری نژاد
داریوش بوستانی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه باهنر کرمان
لیلا پاپلی یزدی freie universitat Berlin
آزاده پشوتنی زاده گروه هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
ابوالقاسم پوررضا استاد سلامت و اقتصاد جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
افسانه توسلی دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
نیره توکل
علی جعفری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
نادره جلالی
شهره جوادی دانشگاه تهران
مهرداد جواهری‌پور استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سید حجت الحق حسینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
زهرا حسین ابادی گروه اموزشی فرش دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی حسین زاده فرمی انسان شناسی هیات علمی
احسان خانی سومار دکتری زبان و ادبیات فارسی و
علیرضا خدامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فاطمه خضری پورقرایی پژوهشگر آزاد
محمدرضا خطیبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شروین خمسه عضو هئیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ،تهران مرکزی
عبدالحسین دانشوری هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کرمان
نرگس ذاکرجعفری گروه موسیقی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
اعظم راودراد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهدی رجایی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان - دانشده صنایع دستی
جبار رحمانی دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وحید رشیدوش استادیار گروه مردم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مریم رفعت جاه استاد دانشگاه تهران
سید هادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
بهمن زندی دانشگاه پیام نور
علی‌اصغر سعیدی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسین سلطان زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سامرا سلیم پور پژوهشکده هنرهای سنتی. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
سامرا سلیم پور آبکنار استادیار پژوهشی پژوهشکده هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پیونیک سیمونی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران
ملیحه شیانی دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سید عبدالهادی شبیری نژاد استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
یعقوب شربتیان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نفیسه شریفی پژوهشگر پسادکتری/ دپارتمان انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فریبا شریفیان پژوهشکده زبانشناسی، کتیبه ها و متون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
حمیدرضا شعیری 'گروه زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
علی شکوری دانشکده علوم اجتماعی
عبدالوهاب شهلی بر
رضا صمیم استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
ادهم ضرغام پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران.
فریده طالب پور دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مژگان طاهری عضو هیان علمی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه تهران
محمد عارف پژوهش هنر- دانشکده هنر- دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
حمید عبداللهیان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهرداد عربستانی گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین عزیزی
خیام عزیزی مهر گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
طاها عشایری عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
میترا عظیمی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
پویا علاءالدینی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
هوشمند علیزاده عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
منوچهر علی نژاد استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد عواطفی همت گروه آموزشی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران
مریم السادات غیاثیان
فرزاد غلامی
زهرا فرضی زاده عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
ناصر فکوهی استاد گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
ناصر فکوهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
افسانه قانی فرش، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد، ایران
علیرضا قبادی دانشگاه خوارزمی
مریم قرسو گروه موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنر، دانشگاه تهران
فیروزه قندهاری
سمانه کاکاوند استادیار گروه فرش، دانشگاه هنر تهران
فرانک کبیری گروه آموزشی صنایع دستی
روح انگیز کراچی پژوهشکده ادبیات و زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
محسن کیهان پور معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان
عمران گاراژیان دانشگاه نیشابور/ معاون اداری و مالی
منصوره لولاور
مهتاب مبینی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
سید حسین میثمی دانشکده موسیقی، عضو هیات علمی، دانشگاه هنر، تهران
جمال محمدی دانشیار
کورش محمدخانی استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
مینا محمدی وکیل
حسین محمودیان
بهار مختاریان دانشگاه هنر اصفهان
سید هادی مرجائی هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
محمدرضا مریدی استادیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
حسین میرزایی دکترای انسان‌شناسی دانشگاه اکس، مارسی فرانسه
ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
مریم مشرف هییت علمی شهید دانشگاه بهشتی
منوچهر معظمی
محمد معین الدینی گروه نقاشی، دانشگاه سوره تهران. ایران.
رضا مقدم کیا دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
منیژه مقصودی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محمد ملک محمدی گروه زبان و ادبیات ارمنی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، ایران
منصور منصوری مقدم دانش آموخته دکتری تخصصی مردم شناسی ، گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید محسن موسوی استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد
احمد نادری استادیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زهره نجفی اصل
امیلیا نرسیسیانس دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
روح‌الله نصرتی استادیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالقاسم نعمت شهربابکی استادیار گروه فرش، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم نهاوندی
حمزه نوذری استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی نوراللهی دکتری باستانشناسی
مهوش واحددوست دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
حامد وحدتی نسب Professor, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
ابوعلی ودادهیر انسان شناسی دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حسنا ورمقانی استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
علیرضا وزیری زاده

استاد ارجمند

ضمن تشکر صمیمانه از همکاری علمی شما با مجله پژوهش های انسان شناسی  ایران خواهشمند است با مطالعه مقاله پیوست نظرات ارزنده خود را بر اساس معیارهای تعیین‌شده بر روی طیف مشخص فرموده و نتیجه را به دفتر مجله اعلام فرمایید.

ارزیابی مقاله:

میزان رعایت هر یک از معیارها

 

معیارهای مورد نظر در ارزیابی مقاله

 

 

ردیف

 

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

روشن و دقیق بودن عنوان مقاله

1

 

 

 

 

 

تدوین صحیح پرسش یا مساله تحقیق

2

 

 

 

 

 

اهمیت و ارزش علمی پرسش یا مساله تحقیق

3

 

 

 

 

 

استفاده مناسب از تئوری‌های مرتبط

4

 

 

 

 

 

میزان نوآوری در بعد نظری و تنظیم چارچوب مفهومی

5

 

 

 

 

 

طرح مناسب فرضیه‌ها و پرسش‌ها

6

 

 

 

 

 

استفاده از روش تحقیق مناسب

7

 

 

 

 

 

نوآوری در تحلیل موضوع

8

 

 

 

 

 

میزان اهمیت یافته‌ها

9

 

 

 

 

 

عنوان‌بندی مناسب مقاله (چکیده، مقدمه و...)

10

 

 

 

 

 

دقت در رعایت شیوه متداول ارجاع به منابع

11

 

 

 

 

 

شیوایی بیان و فن نگارش

12

 

 

 

 

 

استفاده از منابع روزآمد

13

 

 

 

 

 

میزان ارتباط منابع مورد استفاده با موضوع تحقیق

14

 

 

 

 

 

انسجام و ساختار منطقی مقاله

15

 

داور محترم: لطفا فقط یکی از موارد قید شده را مشخص نمایید.

در نهایت این مقاله را برای چاپ در مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چاپ به صورت کنونی □   چاپ با اصلاحات  □     بازنگری مجدد بعد از اصلاحات □      غیر قابل چاپ  □

لطفا کلیه اصلاحات مورد نظرخود را فقط در پرسش‌نامه ذکر فرمایید. کلیه اظهار نظرها در فرم ضمیمه با ذکر صفحه مربوطه آورده شود.

 

 

 

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما به مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران سپاسگزاریم.

نام و نام خانوادگی ارزیاب  (به همراه مرتبه علمی)