داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صادق Salehi دانشگاه مازندران
حبیب اله آقابخشی
کیوان آقا محسنی استادیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان
توکل آقایاری هیر دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تبریز
رضوان احمدی پیام عضو هیات علمی گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه سمنان
لیلا اردبیلی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
فرهنگ ارشاد استاد پیشین گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم ارمغان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ابولقاسم اسماعیل پور مطلق استاد گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
اباذر اشتری مهرجردی استادیار جامعه شناسی، موسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، ایران
مهدی اصل مرز گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران
هادی اعظمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد افروغ استادیار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران
افسر افشار نادری دانشگاه جامع مرکز فرهنگ و هنر
علی اکبری استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
غلامرضا اکرمی انسان شناسی فرهنگی دانشیار گروه معماری دانشگاه تهران
حجت امانی پژوهشگر مستقل
آرمین امیر
زهره انواری استادیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
علی ایار استادیار جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه ایلام
اصغر ایزدی جیران انسان شناسی فرهنگی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
نفیسه ایمانی انسان شناسی فرهنگی دکترای انسان شناسی
حسین ایمانی جاجرمی
هادی بابایی فلاح انسان شناسی فرهنگی هنرهای سنتی، هنر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسین بارانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
فاطمه باقری انسان شناسی فرهنگی استادیار گروه گردشگری دانشگاه گیلان
یاسر باقری گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
میثم بصیرت
بختیار بهرامی دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
یحیی بوذری نژاد
داریوش بوستانی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه باهنر کرمان
عبداله بیچرانلو دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
آزاده پشوتنی زاده گروه هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
الهه پنجه باشی استادیار گروه نقاشی ، دانشکده هنر ، هیات علمی دانشگاه الزهرا س، تهران ، ایران
ابوالقاسم پوررضا استاد سلامت و اقتصاد جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
فاطمه تسلیم جهرمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
افسانه توسلی دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
نیره توکل
علی جعفری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
نادره جلالی
محمدرضا جلیلوند دانشگاه تهران
تراب جنگی قهرمان عضو هئیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ، تهران مرکزی
شهره جوادی دانشگاه تهران
مهرداد جواهری‌پور استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مریم حسیم یزدی دانشگاه تهران
زهرا حسین ابادی گروه اموزشی فرش دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی حسین زاده فرمی انسان شناسی فرهنگی هیات علمی
سید حجت الحق حسینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
سید محمد حسین حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی حصاری باستان شناسی گروه باستان شناسی پیش از تاریخ ، پژوهشکده باستان شناسی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
احسان خانی سومار دکتری زبان و ادبیات فارسی و
علیرضا خدامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
یعقوب خزائی دانشگاه بین المللی امام خمینی
فاطمه خضری پورقرایی انسان شناسی فرهنگی دانشجوی دکتری گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شروین خمسه عضو هئیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ،تهران مرکزی
عبدالحسین دانشوری هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کرمان
نرگس ذاکرجعفری گروه موسیقی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
اعظم راودراد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهدی رجایی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان - دانشده صنایع دستی
جبار رحمانی دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وحید رشیدوش انسان شناسی فرهنگی استادیار گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
وحید رشیدوش استادیار گروه مردم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مریم رفعت جاه استاد دانشگاه تهران
بهروز روستاخیز انسان شناسی فرهنگی استادیار مردم‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
معصومه زارعی استادیار گروه مطالعات زن و خانواده، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب.
سید هادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
بهمن زندی انسان شناسی زبان (زبان شناسی) مدیر دوره دکتری زبان شناسی دانشگاه پیام نور
بهمن زندی دانشگاه پیام نور
مرتضی سالمی قمصری مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر تاریخ اجتماعی و دانش های بومی ایران
علی‌اصغر سعیدی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرتضی سعیدیان استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
حسین سلطان زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سامرا سلیم پور پژوهشکده هنرهای سنتی. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
سامرا سلیم پور آبکنار استادیار پژوهشی پژوهشکده هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مینو سلیمی انسان شناسی فرهنگی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. هیات علمی
پروین سوادیان انسان شناسی فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آندرانیک سیمونی استادیار گروه زبان و ادبیات ارمنی دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات ارمنی
پیونیک سیمونی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران
سید عبدالهادی شبیری نژاد استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
یعقوب شربتیان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نفیسه شریفی پژوهشگر پسادکتری/ دپارتمان انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فریبا شریفیان پژوهشکده زبانشناسی، کتیبه ها و متون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
حمیدرضا شعیری 'گروه زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شعیری انسان شناسی زبان (زبان شناسی) دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران
علی شکوری دانشکده علوم اجتماعی
عبدالوهاب شهلی بر
ملیحه شیانی دانشیار گروه برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
داود شیخی دانشگاه پیام نور
آمنه صدیقیان انسان شناسی فرهنگی هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رضا صمیم استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
ادهم ضرغام پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران.
فریده طالب پور دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مژگان طاهری عضو هیان علمی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه تهران
محمد عارف پژوهش هنر- دانشکده هنر- دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
حمید عبداللهیان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مهرداد عربستانی گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
طیبه عزت اللهی نژاد استادیار پژوهشکده هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
حسین عزیزی
خیام عزیزی مهر گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
طاها عشایری عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
میترا عظیمی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
پویا علاءالدینی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
هوشمند علیزاده عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان
منوچهر علی نژاد استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد عواطفی همت گروه آموزشی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران
فرزاد غلامی
مریم السادات غیاثیان
زهرا فرضی زاده عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
محمد رحیم فروزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر فکوهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ناصر فکوهی استاد گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
افسانه قانی فرش، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد، ایران
علیرضا قبادی دانشگاه خوارزمی
مریم قرسو گروه موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنر، دانشگاه تهران
سیاوش قلی پور دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
فیروزه قندهاری
سمانه کاکاوند استادیار گروه فرش، دانشگاه هنر تهران
فرانک کبیری گروه آموزشی صنایع دستی
روح انگیز کراچی پژوهشکده ادبیات و زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
علی کریمی فیروزجایی دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور
محسن کیهان پور معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارشیا کیوان فر انسان شناسی فرهنگی استادیار دانشگاه آزاد
هانیه گل صباغ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران
منصوره لولاور
مهتاب مبینی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
کورش محمدخانی استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
جمال محمدی دانشیار
مینا محمدی وکیل
حسین محمودیان
بهار مختاریان دانشگاه هنر اصفهان
منصور مرادی انسان شناسی فرهنگی استادیار و مدیرگروه مردم شناسی اجتماعی، پژوهشکده مردم شناسی، پوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
سید هادی مرجائی هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
محمدرضا مریدی استادیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مریم مشرف هییت علمی شهید دانشگاه بهشتی
ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
ابوالفضل معصوم زاده زواره انسان شناسی فرهنگی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
منوچهر معظمی
محمد معین الدینی گروه نقاشی، دانشگاه سوره تهران. ایران.
منیژه مقصودی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محمد ملک محمدی گروه زبان و ادبیات ارمنی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، ایران
منصور منصوری مقدم دانش آموخته دکتری تخصصی مردم شناسی ، گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید محمد مهرنیا طراحی پارچه ، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان
سید محسن موسوی استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد
سید حسین میثمی دانشکده موسیقی، عضو هیات علمی، دانشگاه هنر، تهران
حسین میرزائی انسان شناسی فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین میرزایی دکترای انسان‌شناسی دانشگاه اکس، مارسی فرانسه
احمد نادری دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احمد نادری استادیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
زهره نجفی اصل
امیلیا نرسیسیانس دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
لیلا نصرالهی وسطی انسان شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
روح‌الله نصرتی استادیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالقاسم نعمت شهربابکی استادیار گروه فرش، دانشگاه سیستان و بلوچستان
نهال نفیسی انسان شناسی
حمزه نوذری استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی نوراللهی باستان شناسی پژوهشگر مستقل
مهوش واحددوست دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
حامد وحدتی نسب Professor, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
ابوعلی ودادهیر انسان شناسی فرهنگی دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسنا ورمقانی استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
علیرضا وزیری زاده
سیده راضیه یاسینی دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
حسن یگانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

استاد ارجمند

ضمن تشکر صمیمانه از همکاری علمی شما با مجله پژوهش های انسان شناسی  ایران خواهشمند است با مطالعه مقاله پیوست نظرات ارزنده خود را بر اساس معیارهای تعیین‌شده بر روی طیف مشخص فرموده و نتیجه را به دفتر مجله اعلام فرمایید.

ارزیابی مقاله:

میزان رعایت هر یک از معیارها

 

معیارهای مورد نظر در ارزیابی مقاله

 

 

ردیف

 

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

روشن و دقیق بودن عنوان مقاله

1

 

 

 

 

 

تدوین صحیح پرسش یا مساله تحقیق

2

 

 

 

 

 

اهمیت و ارزش علمی پرسش یا مساله تحقیق

3

 

 

 

 

 

استفاده مناسب از تئوری‌های مرتبط

4

 

 

 

 

 

میزان نوآوری در بعد نظری و تنظیم چارچوب مفهومی

5

 

 

 

 

 

طرح مناسب فرضیه‌ها و پرسش‌ها

6

 

 

 

 

 

استفاده از روش تحقیق مناسب

7

 

 

 

 

 

نوآوری در تحلیل موضوع

8

 

 

 

 

 

میزان اهمیت یافته‌ها

9

 

 

 

 

 

عنوان‌بندی مناسب مقاله (چکیده، مقدمه و...)

10

 

 

 

 

 

دقت در رعایت شیوه متداول ارجاع به منابع

11

 

 

 

 

 

شیوایی بیان و فن نگارش

12

 

 

 

 

 

استفاده از منابع روزآمد

13

 

 

 

 

 

میزان ارتباط منابع مورد استفاده با موضوع تحقیق

14

 

 

 

 

 

انسجام و ساختار منطقی مقاله

15

 

داور محترم: لطفا فقط یکی از موارد قید شده را مشخص نمایید.

در نهایت این مقاله را برای چاپ در مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چاپ به صورت کنونی □   چاپ با اصلاحات  □     بازنگری مجدد بعد از اصلاحات □      غیر قابل چاپ  □

لطفا کلیه اصلاحات مورد نظرخود را فقط در پرسش‌نامه ذکر فرمایید. کلیه اظهار نظرها در فرم ضمیمه با ذکر صفحه مربوطه آورده شود.

 

 

 

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما به مجله پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران سپاسگزاریم.

نام و نام خانوادگی ارزیاب  (به همراه مرتبه علمی)