تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

وب سایت: http://ijar.ut.ac.ir

پست الکترونیک : ijar@ut.ac.irCAPTCHA Image