نویسنده = ������������������������� ��������
بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 183-200

گلشن اسماعیل‌پور