نویسنده = ������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-200

گلشن اسماعیل‌پور