نویسنده = امیرقاسمی، مینو
تعداد مقالات: 1
1. نگاره‌های زندگی ایلات ارسباران در مفروشی به نام وَرنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 166-149

مینو امیرقاسمی؛ فتانه حاجیلو