نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گذشته به مثابه کالای مصرفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-139

10.22059/ijar.2014.55499

لیلا پاپلی یزدی؛ آرمان مسعودی