نویسنده = روح اله نصرتی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه انسان‌شناختی نحوۀ بازنمایی دیگربودگی و تمایز اجتماعی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-30

روح اله نصرتی؛ شادمان اردلان‌راد