نویسنده = صالحی امیری، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین شاخص‌های کیفی توسعۀ فرهنگی در کلان‌شهر تهران از منظر نخبگان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-115

مهدی یسری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش