نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سه الگوی رفتاری خوراک ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.297565.459589

یعقوب خزائی