نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. انسان‌شناسی زیست‌محیطی: مروری بر موضوعات، رویکردها و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.304478.459612

یوسف سرافراز؛ محمدسعید ذکایی


2. انسان‌شناسی زیست‌محیطی؛ مروری بر موضوعات، رویکردها و کاربردها

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-232

10.22059/ijar.2020.83638

یوسف سرافراز؛ محمدسعید ذکایی