نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سفید و سبز، به عنوان رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.318684.459657

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس