کلیدواژه‌ها = بررسی میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پنجره‌های آشپزخانه‌های محلة کیانشهر با دو رویکرد عکاسی و انسان‌شناسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-25

امیلیا نرسیسیانس؛ مریم کمار