بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

کشور ایران با فرهنگ کهنی بیش از سه هزار سال، قلمرو اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های متنوع و غنی از دانش بومی بوده است. با توجه به تنوع اقلیمی و قومی، دانش بومی بسیار کارآمدی در حوزه‏هایی چون شیوه‏های درمان بومی و گیاهان دارویی در ایران به وجود آمده است. این مقاله، بر اساس تحقیق میدانی و اسنادی درباره اقوام ساکن استان هرمزگان در مناطق بندر لنگه، هرمز، میناب و بندرعباس انجام شده است و به بررسی مراسم آیینی درمانی ”زار“ یا”اهل هوا“ می‌پردازد. شناخت اهل هوا، بررسی موقعیت و ویژگی‌های درمانگران بومی این مراسم یعنی ”بابازار“ و ”مامازار“، که به مداوای بیمارانی می‌پردازند که توسط باد‌های نامرئی تسخیر شده‏اند، از جمله اهداف این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها