بازشناسی و تبیین ارزش‌های میراث راه‌آهن در نمونۀ راه‌آهن سراسری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت و احیا بناها و بافت‌های تاریخی، گروه مرمت، دانشکدۀ معماری ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات دوران صنعتی ­شدن از مهم‌­ترین مطالعات تاریخی هر کشور به­ شمار می­‌آید. گذار جامعه از سنت به مدرنیته، تغییرات گسترده­‌ای را در تمام سطوح و جنبه‌­های زندگی بشر اعمال کرده است. گذار از انقلاب صنعتی به حفاظت میراث صنعتی چرخش مهمی در مفهوم ارزش و حفاظت به شمار می­‌آید. شناخت و واکاوی ارزش­‌های میراث راه­‌آهن به یک بررسی دقیق در تحول مفهوم ارزش­‌ها نیاز دارد که با درک کلیتی یکپارچه از منزلت فرهنگی اثر میسر می­شود. مفهوم ارزش در میراث راه‌­آ‌هن، به­‌سبب گستره و تنوع آثار و مفاهیمی که به درک بهتری از مرز­های منزلت فرهنگی اثر می‌انجامد، کمی دشوار است؛ از این رو در این مقاله سعی شده اسلوبی کاربردی برای بیان گسترۀ ارزش‌­های اثر ارائه شود. در جوامع مختلف، احداث راه­‌آهن یکی از نمادهای فن­اوری و مدرنیته به شمار می‌­آید. راه‌­آهن سراسری ایران، به عنوان یک اثر در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو، صرفاً یک مسیر ارتباطی نیست؛ بلکه به عنوان بخش مهمی از حافظۀ متعهدانۀ مهندسی و شاهکارساخت، دارای ارزش­‌‎های برجستۀ جهانی از مناظر مختلف تاریخی، سیاسی، توسعه و فن­اوری است. به همین دلیل، این مقاله به بررسی ارز­ش‌­های میراث جهانی راه­‌آهن و مفاهیم وابسته به آن و تحلیل آن‌ها در نمونه راه­‌آهن سراسری ایران می­‌پردازد. این پژوهش با رویکردی کیفی و راهبرد تاریخی-تفسیری و استدلال منطقی در پی یافتن چارچوبی برای تعریف ارزش­‌های میراث راه‌­آهن است؛ و با گردآوری و بررسی اسناد، کنوانسیون­‌های بین‌­المللی، مقالات، آرشیوها و مشاهدات میدانی در تفهیم و تبیین ارزش‌­های میراث راه­‌آهن به عنوان یک اثر برجستۀ جهانی و انطباق آن‌ها با راه­‌آهن سراسری ایران می‌کوشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Explaining the Values of the Railway Heritage (Case Study: Trans-Iranian Railway)

نویسندگان [English]

  • Meraj Sharifi 1
  • Mohammad Hassan Talebian 2
1 MA graduate, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associated Professor, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recognizing and analyzing the values of the railway heritage requires a careful examination in the evolution of the concept of values, which is explained by an integrated and comprehensive understanding of its cultural dignity. Due to the variety of works and concepts, the concept of value in the railway heritage for a better understanding of the boundaries of cultural dignity is a little difficult, which has been tried to present a practical method for expressing the values of the work. Studies related to the era of the Industrial Revolution are one of the most important historical periods in each country, and this stage of the society's transition from the traditional structure to modernity has brought about widespread changes at all levels and aspects of human life. Trans-Iranian Railway as a work on the UNESCO World Heritage site's tentative list contains outstanding universal values not just as a communication path, but also as an important part from memory of a committed engineering and a masterpiece of construction. This research provides a framework for understanding and clarifying the values of the railway heritage and its adaptation with trans-Iranian railway as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial heritage
  • Railway heritage
  • Trans-Iranian railway
  • Value
  • Industrial revolution