فهم پدیدارشناختی چندهمسری در میان بلوچ‌های ساکن شهرستان چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ دکتری انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه­ پدیدارشناختی در پی آن است تا با بررسی علت‌­های گسترش چندهمسری در میان بلوچ­‌های ساکن چابهار، به طرح این پرسش بپردازد که علی­رغم تحولات توسعه­‌ای­ اخیر در این شهرستان، پدیدۀ چندهمسری چگونه توانسته همچنان خود را بازتولید کند. از سویی دیگر، آیا اساساً زنان بلوچ تمایل و نیز امکان مقاومت در برابر ساختار چندهمسری را دارند یا صرفاً این شرایط را پذیرفته‌­اند؟ بر اساس نتایج این پژوهش، چندهمسری یا به عبارتی چندزنی در بلوچستان امری کاملاً پذیرفته­‌شده و جاافتاده­ است، چراکه در بسیاری موارد تعداد فرزندان و در نتیجه قدرت اجتماعی و اقتصادی خانواده، تیره و نهایتاً طایفه را افزایش می‌­دهد. این امر را باید در برابر موقعیت زنان بلوچ در سلسله‌مراتب اجتماعی و اقتصادی، وابستگی مالی آن­ها، عدم‌حمایت حقوقی از طلاق و جدایی زن و فقدان پشتیبانی­‌های اجتماعی قرار داد. به‌­علاوه گستردگی این الگوی خانوادگی بیشتر از آنکه ناشی از سن و سال و یا میزان ثروتمندی مردان باشد، زمینه و ریشه­‌های فرهنگی دارد و آن را نمی‌توان به یک تیره یا طایفه یا طبقۀ­ اجتماعی خاص محدود دانست. در مورد پرسش دوم نیز یافته‌های تحقیق نشان داد که با وجود آنکه تصمیم به چندهمسری، معمولاً تصمیمی یک طرفه و از طرف مردان است، اما زنان نیز در این میدان عاملانی صرفاً منفعل و پذیرا نیستند، چراکه استراتژی‌های مبتنی بر جبران و انتقام مراتبی از کنش‌ورزی را به آن‌ها عطا کرده تا در برابر این ساختار خانوادگی به مقاومت خاموش و غیررسمی دست ­زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study on Pologamy as a Family Structure in Chabahar, Balochistan

نویسندگان [English]

  • Shiva Alinaghian 1
  • Behrouz Roustakhiz 2
1 PhD Candidate in Anthroplogy, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
2 PhD in Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran; Tehran, Iran.
چکیده [English]

The phenomenon of polygamy although is not the dominant structure of family life in Iran, but among the Sunni people, particularly the Baloch, is a common phenomenon such that the highest observed proportion of polygamy is in Sistan and Balochistan province. The tribal structure of the Baloch people and their adherence to their ethnic and religious tradition have paved the way for this phenomenon. This phenomenological study, by investigating the causes of polygamy spread among the Baloch living in Chabahar, seeks to answer the question “How polygamous culture has been able to reproduce itself?”. On the other hand, “Are Baloch women willing and able to resist against polygamous family structure or simply have accepted these conditions?”. It was found out that Polygamy in Sistan and Balochistan is an accepted culture because in many cases, it increases the number of children and, as a result, the social and economic power of the family and tribe. This is against the situation of Baloch women in the social and economic hierarchy, their financial dependence, lack of legal support for divorce, and lack of social support. In addition, the breadth of this phenomenon has a cultural background, rather than age or wealth of men, and it cannot be limited to a particular tribe or social class. Regarding second question, findings of the current study showed that, although the decision to live in polygamy is usually a one-sided decision made by men, women are not only passive and receptive because compensation or revenge-based strategies have given them a degree of subjectivity to react against this family structure in an informal and silent way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polygamy
  • Baloch
  • Balochistan
  • subjectivity
  • Resistance Strategies
  • Sunni