نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-59

پویا علاءالدینی؛ اووِه دایشمَن؛ هلن شهریاری