نویسنده = ����������������������� ������������
بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 29-56

شهرام یوسفی‌فر؛ معصومه یدالله‌پور