نویسنده = �������������� ����������
گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 137-161

منیژه مقصودی؛ سپیده پارسا پژوه