نویسنده = وطن‌پور، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. ریخت‌شناسی و تحلیل اسطوره‌ای قصه عامیانه دختر و درخت کنار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-167

کتایون نمیرانیان؛ آزاده وطن‌پور