نویسنده = ����������������� ����������
ریخت‌شناسی و تحلیل اسطوره‌ای قصه عامیانه دختر و درخت کنار

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 187-167

10.22059/ijar.2012.50655

کتایون نمیرانیان؛ آزاده وطن‌پور