نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انسان‌شناختی فضای میانی در مسکن سنتی و معاصر شهر شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

10.22059/ijar.2015.57701

علی‌رضا عینی‌فر؛ حسین ذبیحی؛ مژگان ساسانی