نویسنده = آمنه میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران: مطالعۀ موردی محلۀ هرندی در تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-25

پویا علاءالدینی؛ آمنه میرزایی


2. توسعۀ مشارکتی محلۀ فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد گردشگری: بستر و موانع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-266

پویا علاءالدینی؛ آمنه میرزایی