نویسنده = ������������ �������� ��������
گیاه ‌مردم‌نگاری گونه‌های خوراکی و دارویی مرتع دیلگان، استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 109-129

10.22059/ijar.2014.55491

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی