نویسنده = فرحزادی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. سفره‌های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-200

جبار رحمانی؛ یاسمن فرحزادی