نویسنده = روستاخیز، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. فهم پدیدارشناختی چندهمسری در میان بلوچ‌های ساکن شهرستان چابهار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-117

شیوا علی نقیان؛ بهروز روستاخیز