نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فهم پدیدارشناختی چندهمسری در میان بلوچ‌های ساکن شهرستان چابهار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-117

10.22059/ijar.2018.70510

شیوا علی نقیان؛ بهروز روستاخیز