نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

10.22059/ijar.2018.69470

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی