نویسنده = �������������� ������ ��������
نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 51-70

10.22059/ijar.2018.69470

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی