نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. برساخت اجتماعی پروبلماتیک حضور داغدیده در گورستان، به‌سوی یک نظریۀ زمینه‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

10.22059/ijar.2020.78308

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ نگین نعیمی